ജുമുഅ ഖുതുബ. മുഹറം -23 - 1439 (Oct -13 ) @ Chokli- Menopram Salafi Masjid : يقين : നസീഫ് മൗലവി പേരാമ്പ്ര