ജുമുഅ ഖുതുബ. മുഹറം -30 - 1439 (Oct -20 ) @കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് :: كلمات نافعة في أشراط الساعة part 3. "അന്ത്യദിനമെന്ന യാഥാർഥ്യവും മസീഹുദ്ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നകളും" : : നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്