ജുമഅ: ഖുത്ബ 1439 സ്വഫർ 28 ( 17/11/17) @ കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ് :: تنبيه الغافلين في محبة واتباع رسول رب العالمين സ്നേഹിക്കൂ - പിൻപറ്റൂ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച തിരുദൂതരെ ﷺ :: നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്