മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം, ജുമുഅ ഖുതുബ - ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്