നമുക്ക് حق ന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം - സൽമാൻ സ്വലാഹി

Audio Category
  • സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക നീ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഇബ്നു  മസ്ഊദ് رضي الله عنه 
  • നീ അല്ലാഹു വിന്റേയും റസൂലിന്റെയും കൂടെയായിരിക്കുക ജനങ്ങളെല്ലാം മറുഭാഗത്താണെങ്കിലും ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം رحمه الله 
  • അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതകളും മുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസി സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്.

07-Dec-2018 
 ٢٨ ربيع الاول ١٤٤٠هـ